Handel trójstronny

Są to transporty transgraniczne, w których nadawca, towar i odbiorca znajdują się w różnych krajach. Są one często określane jako transakcje trójstronne, ale transporty transgraniczne mogą również wykraczać poza to i angażować dodatkowe strony. W większości przypadków transport towarów ma wpływ na tak zwane stany transferu.